به گزارش اکوایران، چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جدید در تاریخ یکم خرداد ماه 1403 برگزار شد و بانک مرکزی نتایج آن را اعلام کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، از حدود 32 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده، تنها حدود 350 میلیارد تومان توسط بازار سرمایه و بازار پول جذب شده است. از بین این دو مشتری اصلی، نقش‌آفرینی بازار سرمایه پررنگ‌تر بوده چرا که 300 میلیارد تومان از این اوراق را بورسی‌ها جذب کرده‌اند. در مقابل، تنها یک بانک متقاضی خرید اوراق بوده که مبلغ آن 53 میلیارد تومان بوده است.

030307

چهار اوراق عرضه شده در حراج چهارم دولت

در حراج یکم خرداد ماه، دولت چهار نوع اوراق اسلامی منتشر کرده است. اولین اوراق، اراد 157 است که به میزان 3 هزار و 970 میلیارد تومان و با نرخ سود 28 درصد عرضه شده است. این نرخ، کمترین نرخ سود را در مقایسه با سه اوراق دیگر دارد.

دومین اوراق، اراد 158 است که حجم عرضه آن 9 هزار و 930 میلیارد تومان و نرخ سود آن 28.5 درصد بوده است. اوراق سوم و چهارم نیز به ترتیب اراد 159 و اراد 160 بوده که هر کدام به ترتیب 8 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و 10 هزار میلیارد تومان عرضه شده‌اند. نرخ سود اراد 159 برابر با 28.7 درصد و نرخ سود اراد 160 برابر با 28.9 درصد بوده است. به این ترتیب، کمترین و بیش‌ترین نرخ سود به ترتیب به اراد 157 و اراد 160 تعلق دارد.

نکته جالب این است که سود اوراق عرضه شده جدید دولت دوباره بار از 28 درصد فراتر رفته است. البته شایان ذکر است که افزایش نرخ سود عمدتا تحت تاثیر مدت قرارداد تعیین می‌شود و هرچقدر نرخ سود بالاتر باشد به معنای سررسید بلندمدت‌تر اوراق است.‌

بنابراین، در مجموع 32 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه شده است. دو مشتری اصلی خرید این اوراق، بانک‌ و بازار سرمایه است. از میان بانک‌ها و موسسات مالی، تنها یک بانک خریدار اوراق بوده و حجم خرید آن فقط 53 میلیارد تومان بوده است. این رقم نیز صرف خریداری اراد 157 شده که نرخ سود آن کمتر از سایر اوراق و برابر با 28 درصد بوده است. بازار سرمایه اما اقدام به خریداری 300 میلیارد تومان از اراد 160 بوده که نرخ سود آن بالاتر از بقیه و برابر با 28.9 درصد بوده است. برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند که مشارکت کم بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند نشان‌دهنده توان مالی پایین آن‌ها باشد. همچنین، مشارکت بورسی‌ها در خرید اوراق با سود بالاتر نیز می‌تواند حاکی از چشم‌انداز نامطلوب آن‌ها نسبت به آینده باشد.

درآمد 350 میلیاردی دولت از فروش اوراق

با احتساب مشارکت 53 میلیارد تومانی یک بانک و مشارکت 300 میلیارد تومانی بازار سرمایه، در مجموع 353 میلیارد تومان از اوراق عرضه شده توسط دولت در حراج چهارم به فروش رسیده است. این در حالی است که همانطور که به آن اشاره شد، حجم اوراق عرضه شده به 32.8 همت می‌رسد. بنابراین تنها حدود یک درصد از اوراق عرضه شده دولتی توسط بازار پول و سرمایه جذب شده است. نکته جالب توجه این است که همین حجم اوراق نیز با کمترین و بیش‌ترین سود خریداری شده و اراد 158 و اراد 759 بدون متقاضی باقی مانده‌اند.