به گزارش اکوایران، سهام شرکت سایپا در بازار دوم بورس تهران با نماد خساپا شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت سایپا در حال حاضر 47 هزار و 392 میلیارد تومان است و سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با مالکیت بیش از 16 درصد از سهام خساپا، سهامدار اصلی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا است و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا نیز دیگر سهامداران عمده خساپا به شمار می‌روند.

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا یکی از 10 شرکت بورسی با بیشترین زیان انباشته به شمار می‌رود که در صورت‌های مالی فصلی خود همچنان به ثبت زیان خالص مشغول است. زیان انباشته شرکت سایپا در انتهای آذر ماه امسال به 48 هزار و 244 میلیارد تومان رسید که 26 درصد بیشتر از زیان انباشته 38 هزار و 377 میلیارد تومانی ابتدای سال خساپا بوده است.

افزایش 18 همتی درآمدزایی شرکت سایپا در 9 ماهه 1402

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در سال جاری رشد درآمدی متوسطی را پشت سر گذاشته است. شرکت سایپا در سال 1400 با 33 هزار و 134 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 2 هزار و 761 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. خساپا در سال 1401 بیش از 80 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 59 هزار و 824 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 4 هزار و 985 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت سایپا در سال 1400 به دی ماه با 5 هزار و 237 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با 6 هزار و 298 میلیارد تومان به آذر ماه تعلق داشت.

021114

رکوردداران بزرگترین افزایش ارزش یک روزه شرکت‌ها در تاریخ

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در 10 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکرد به نسبت بهتری به نسبت 10 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای دی ماه امسال 66 هزار و 932 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 48 هزار و 953 میلیارد تومانی 10 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 37 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 17 هزار و 979 میلیارد تومانی داشته است. در این 10 ماهه، بیشترین میزان فروش به آذر ماه با 8 هزار و 623 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به اردیبهشت ماه با 85 درصد رشد تعلق گرفته است.

روند انباشت زیان خساپا در دو سال اخیر

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در پاییز امسال زیان خالص هزار و 823 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 13 درصد کمتر از زیان خالص پاییز سال قبل بود. روند زیان سازی فصل بهار سایپا نیز قابل توجه بوده است. شرکت سایپا در هیچ یک از یازده فصل طی شده از ابتدای سال 1400 سود خالص شناسایی نکرده است وتنها در چهار فصل سود ناخالص داشته است.

جهش 30 همتی زیان انباشته ایران خودرو در 9 ماه!

شرکت سایپا در 9 ماهه سال جاری با رشد 37 درصدی درآمدزایی که به 59 هزار و 869 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 43 هزار و 602 میلیارد تومانی داشته، 7 برابر سود ناخالص 9 ماهه ابتدایی 1401، در این 9 ماهه زیان ناخالص ثبت کرده و 164 درصد زیان خالص بیشتری ساخته است. شرکت سایپا در 9 ماهه سال قبل 3 هزار و 727 میلیارد تومان زیان خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به 9 هزار و 848 میلیارد تومان زیان خالص رسیده است.

021114