به گفته مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران حجم تجارت جهانی سوریه حدود شش میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به صادرات و پنج میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود حجم مبادلات تجاری جهانی سوریه بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت با این کشور بسیار ناچیز است. 

در این خصوص عبدالامیر ربیهاوی می‌گوید: در سال گذشته، حجم تجارت ایران و سوریه ۲۴۵ میلیون دلار بوده که در ۱۰ ماهه سال جاری به ۱۲۰ میلیون دلار کاهش یافته است و با این شرایط سهم ایران از سبد وارداتی این کشور به کمتر از ۲ درصد رسید، از سوی دیگر در این مدت ایران ۳۴ میلیون دلار نیز از سوریه واردات داشته است.

پایین بودن سطح مبادلات تجاری ایران و سوریه موجب شد تا در سال جاری سازمان توسعه و تجارت در کنار کمیسیون مشترک میان دو کشور که در آذر ماه سال جاری برگزار شد، برای ۱۴۰۳ رسیدن به تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری را در دستور کار قرار دهند.