به گزارش اکوایران، طبق اعلام گمرک ایران، پیرو شکایت فعالان تجارت خارجی به هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در خصوص «تعیین ماهیت کالاهای وارده در گمرک» موضوع در جلسه ۷ اسفندماه سال‌ جاری هیئت، بررسی و مقرر شد؛ سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه‌های مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ادامه دهند و تغییر احتمالی در روش‌های تعیین ماهیت کالا را حداقل سه ماه قبل از اجرا به اطلاع گمرک و فعالان تجارت خارجی برسانند. 

 بر اساس حکم ماده ۲۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، تغییر در رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کارها را مدتی قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. بنابراین باتوجه به حکم تبصره ۳ ماده ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای همه دستگاه‌های اجرایی و نظر به حضور دستگاه‌های نظارتی دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در این هیات موضوع یاد شده برای سازمان استاندارد لازم‌الاجرا است.

021215

 یکی از موضوعاتی که در چند هفته اخیر به وجود آمد، مقوله فرایند تعیین ماهیت کالا توسط سازمان ملی استاندارد ایران بود که سازمان ملی استاندارد پیگیر این بود که این فرایند دچار تغییراتی گردد و مسئولیت از استاندارد گرفته شود که به دنبال مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، جلسات و نشست‌هایی برگزار و مقرر شد سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه‌های مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ادامه دهند.