ناصرالدین‌شاه، نخستین پادشاه ایرانی بود که به فرنگ سفر کرد. او در مدت حکمرانی خود سه سفر به اروپا داشت و از بسیاری از پایتخت های مهم اروپایی از جمله وین، پاریس و لندن دیدن کرد.

ناصرالدین‌شاه در سفرنامه‌های خود اطلاعات دقیق و قابل تاملی را از مسیر و شهرهایی که از آن گذر کرده است ارائه می‌کند. یکی از نکاتی که در سفرهای اروپایی او کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تقارن هر سه سفر با برگزاری اکسپوی جهانی بوده است.

سلطان صاحب‌قران در هر سه سفر خودکه در سال‌های ۱۸۷۳، ۱۸۷۸ و ۱۸۸۹ انجام شد، ضمن تاکید بر برپایی غرفه ایران؛ از این نمایشگاه بازدید کرده است. در ادامه گزارش سلطان قاجار از بازدید از اکسپوی وین را با هم ورق می‌زنیم.