اما این اولین‌باری نیست که چنین طرحی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. احسان مطلبی، مدیرعامل صرافی سرمایکس درباره تاریخچه این رمزارزها سخن گفت و عاقبت همستر را پیشبینی کرد.