همچنین خودروسازان ملزم شدند محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر سامانه یکپارچه فروش در دسترس متقاضیان قرار دهند.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اکوایران از مزیت پنهان خودروی بورسی می گوید.