از یک‌سو محدودیت‌های تجاری برای واردات خودروهای خارجی شهروندان را در حسرت یک خودروی خوب و ارزان گذاشته است و از سویی، همین شرکت‌ها هم بر اساس آنچه در صورت‌های مالی‌شان ذکر شده است، در طول یک سال مالی، ضرر می‌دهند.

در این ویدئو مقایسه می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های حسابرسی شده دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو و قیمت فروش محصولاتشان، زیان آنها به اندازه دور ریختن چند خودروی تولیدی این دو شرکت بزرگ کشور است.