به گفته رئیس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، متوسط مصرف سوخت فرسوده ها بیش از دو برابر یک خودروی نو است.

سعید تاجیک می گوید روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت به دلیل تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده در کشور هدر می رود.