علاوه بر ابداع سیاست های نو، مدیران صمت تلاش کردند تا از مسیر واردات خودرو که بیش از پنج سال ممنوع بود، سر و سامانی به وضعیت رقابت در بازار دهد. انتشار اخبار ضد ونقیض درباره واردات خودروهای دست دوم نیز سوژه ای بود که بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ با جدیت دنبال می کرد. بازار خودرو در حالی سال ۱۴۰۳ را آغاز می کند که همچنان سیاست گذار حضور فعالی در بازار خودرو دارد. به نظر می رسد دوره کارآموزی وزارت صمت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده است.

متقاضیان منتظر هستند تا نتیجه آزمون و خطاهایی که مدیران صمت برای سر وسامان دادن به بازار خودرو طی دو سال و نیمی گذشته انجام داده اند را در سال ۱۴۰۳مشاهده کنند.

اما قیمت بازاری خودرو در سال اول بعد از پایان کار آموزی مدیران صمت چه سمت و سویی پیدا می کند؟

عبدالله بابایی در گفت و گو با برنامه ویراژ مختصات بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ را ترسیم می کند.