محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در این رابطه می‌گوید این ادعاهای امارات را به چهار دوره می‌توان تقسیم کرد؛ درواقع از ابتدای تشکیل امارات یعنی سال ۵۰ تا به امروز این ادعاها مطرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه مقطع آخر به بعد از خروج ترامپ از برجام، تشدید تحریم‌ها و جنگ روسیه علیه اوکراین مربوط می‌شود، افزود:« در سال‌های پیشین امارات فقط توانسته بود چند کشور عربی و غربی را با ادعاهای خود همراه کند اما امروز روسیه و چین هم به نوعی با این کشور همراه شده‌اند.»