به گزارش اکویران، چند روز از آغاز تبلیغات ریاست جمهوری می‌گذرد. در این مدت «جستجوی» کاربران گوگل در مورد انتخابات نیز دستخوش تغییراتی شده است.

هر نامزد در چه استان‌هایی بیشتر مورد جستجوی کاربران گوگل قرار گرفته است؟ پنج استانی که هر نامزد بیشتر جستجو شده را مستند به داده‌های گوگل بازگو کردیم. این دادها همچنین از سرچ مشترک یک نامزد در بین جستجوکنندگان حکایت دارد. یعنی یک نامزد، در بین کلیدواژه‌های مربوط به جستجوی پنج نامزد دیگر مشترک است.