براساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص ( PM۲.۵) هم‌اکنون عدد ۱۰۱ را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۱ ایستگاه در وضعیت پاک (سبز) ۱۶ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و ۱۱ ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) و ۳ ایستگاه در وضعیت ناسالم (قرمز) قرار دارند.

 شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۴۷ و وضعیت پاک قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران ایستگاه پارک.سلامت در منطقه ۱۷ با ثبت عدد شاخص ۱۶۳ و وضعیت ناسالم، آلوده ترین نقطه و ایستگاه شهرک چشمه در منطقه ۲۲ با شاخص ۴۸ و قرار گرفتن در وضعیت پاک، بهترین شرایط را در شهر تهران دارند.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ روز هوای پاک، ۲۱۰ روز قابل قبول و ۹۲ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۱۲ روز ناسالم برای همه را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان سال گذشته ۲ روز هوای پاک و ۱۵۹ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۲ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.