به گزارش اکوایران، یک واسطه‌گر ملکی رهن و اجاره در منطقه 4 تهران می‌گوید: ما در بنگاه خود، اعلام می‌کنیم هیچ قیمت نامتعارفی را تبدیل به قراداد نمی‌کنیم اما مالک به بنگاه کناری ما رفته و مستاجر هم به راحتی پیدا می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر مالک هر چقدر پول لازم داشته باشد قیمت اجاره را بر اساس آن تعیین می کند؛ به طور مثال برای یک آپارتمان 70 متری با قیمت متوسط، یک میلیارد رهن و  5 میلیون تومان اجاره پیشنهاد می‌کنند که مستاجر مجبور می‎‌شود به یکی از شهرهای حاشیه‌ای برود و همین خانه را با 250 میلیون رهن و ماهانه 5 میلیون تومان اجاره کند بدون آنکه نگرانی داشته باشد سال بعد افزایش نامتعارفی را تحمل کند.

او  به یک فایل پیشنهادی نامتعارف در منطقه 4 اشاره می‌کند و می‌گوید: آپارتمانی که سال گذشته 500 میلیون تومان رهن بوده، امسال یک میلیارد و نیم رهن کامل یا 500 میلیون تومان ودیعه و 80 میلیون تومان اجاره عرضه شده است.

به گفته او در شرق تهران به دلیل آنکه تقاضا زیاد و عرضه کم است، مالکان بسیار سلیقه‌ای قیمت هارا تعیین می‌کنند که با واقعیت بسیار متفاوت است.  بسیاری از مستاجران این منطقه مستاجرانی هستند که از مناطق شمال و  شمال شرقی تهران به این محله‌ها کوچ کرده‌اند.

او درخصوص اینکه آیا امکان اخذ کد رهگیری توسط مشاوران املاک وجود دارد یا خیر گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و بنگاه‌هایی که از این موضوع سر باز می‌زنند یا قصد فرار مالیاتی دارند یا پروانه کسب ندارند و برای اطمینان طرفین بهتر است کد رهگیری از مشاور املاک گرفته شود.

ننن