روش‌شناسی علم اقتصاد | اثبات‌گرایی در اقتصاد

در آموزش بنیان و روش‌شناسی علم اقتصاد به دانشجویان با بدآموزی مواجه هستیم. اما علت این موضوع چیست؟ در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» موسی غنی نژاد، اقتصاددان به چرایی این موضوع پرداخته است.

چهار اقتصاددان برجسته دنیا یعنی «ترنس هلاچیسون»، «پل ساموئلسون»، «میلتون فریدمن» و در نهایت «ریچارد لیپسی» در زمینه پوزیتیویسم در روش‌شناسی علم اقتصاد به‌طور ویژه صاحب‌نظر هستند. در گذشته نظریات آن‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته است که اگر به مباحث مطرح شده از سمت آن‌ها علاقه‌مند هستید می‌توانید به https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-175 و https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-214 و https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-250 مراجعه کنید. نکته قابل تأمل آن است که در تمام متون آموزش علم اقتصاد که در ابتدا مورد استفاده قرار می‌گیرد روش‌شناسی علم اقتصاد در ابتدای آن کتاب در یک پاراگراف توضیح داده شده است که متأسفانه از لحاظ ریشه‌ای مشکل دارد و موجب بدآموزی برای محصل اقتصاد خواهد شد. به طور مثال در کتاب علم اقتصاد نوشته «گریگوری منکیو» در مقدمه آمده است، علم با مشاهده شروع می‌شود در حالی که روش‌شناسی مدرن معتقد است که علم با یک مسئله آغاز می‌شود. می‌توان ریشه این تفکر را در روش‌شناسی شهودی کینز جست‌وجو کرد. در حالی که مفهوم قابل مشاهده در روش شناسی کینز نیز خودش بیان یک مسئله است و این موضوع در ادبیات آموزشی ما مهجور مانده است.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد