در دولت‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت پاسخ مشخص، شفاف و پایداری به این سوال کلیدی داده نشده و این پرسش نیز همواره به عنوان اصلی‌ترین چالش صنعت برق در بین کارشناسان صنعت این حوزه مطرح بوده است.

از این رو در آستانه تشکیل دولت چهاردهم با سید صادق نیکوسپهر، کارشناس ارشد صنعت برق گفت‌و‌گو کردیم و پرسیدم چرا این گره، کور مانده است؟ و چرا این سوال بی‌جواب؟