به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی در روز نخست اردیبهشت 1401 روند صعودی خود را ادامه داده و به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید.

بررسی روند این متغیر در هفته های اخیر نشان می دهد محدوده تغییرات نرخ بهره در کانال 20.2 درصد تا 20.4 درصد قرار داشته و نوسانات این نرخ در این محدوده بوده است.

به طور کلی به منظور مدیریت نرخ بهره از سوی بانک مرکزی عملیات در دو بازار به صورت هفتگی انجام می شود. بازار باز و بازار بین بانکی.

بررسی عملیات این نهاد نشان از روند صعوی تزریق پول دراین بازار ها داشته است.

روند صعودی عملیات پولی در بازار باز

بسط پول بانک مرکزی در عملیات بازار باز در این هفته ها صعودی تر شده و برای پنجمین هفته متوالی در این بازار فراتر از 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

این در حالی است که نرخ سود دراین بازار و تاریخ سررسید اوراق در کف خود قرار داشته و به شکلی قرض گیری بانک ها از بانک مرکزی با نرخ سود پایین تری انجام شده است.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای هفته های متوالی نرخ سود در کف 19 درصد در بازار باز ثابت مانده است.

در بازار بین بانکی در هفته پایانی فروردین ماه نیز روند معاملات صعودی بوده و در کنار بازار باز تزریق پول شدت گرفته است.

نرخ سود

تزریق 100 همتی در بازار های مالی

بانک مرکزی در بازار شبانه یا بازار باز از طریق اعتبارات قاعده مند سعی در تزریق پول در این بازار دارد. این تزریق پول نرخ سودی 22 درصد داشته و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت است.

به طور کلی دامنه نرخ سود دراین بازار از 14 تا 22 درصد بوده و بانک ها می توانند با تاریخ سررسید نهایتا سه روزه به یکدیگر در این بازار پول قرض بدهند. نرخ سود موزون در این بازار معادل با نرخ بهره بین بانکی در هر هفته است.

در همین رابطه در هفته پایانی فروردین ماه 1401 بانک مرکزی در بازار شبانه اقدام به بسط 5 هزار و 780 میلیارد تومان پول کرده که در مقایسه با هفته های قبلی این ماه سطح بالایی به شمار می آید.

در نهایت مجموع پول بسط داده شده در این بازار تقریبا 100 هزار میلیارد تومان بوده که در دو سال اخیر سابقه نداشته است.

تزریق بالای پول در این بازار ها از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ بهره بوده تا بتواند از افزایش این شاخص جلوگیری کند. این اتفاق در پی دستور دولت در راستای حفظ نرخ بهره در سقف 20 درصد شدت گرفته و حجم پول تزریق شده در این بازارها افزایش داده شد. 

اما در نهایت نرخ سود بین بانکی همچنان تغییر خاصی نداشته و هفته هاست در محدوده 20.2 درصد تا 20.4 درصد ثابت مانده است.

در همین خصوص نرخ بهره در این هفته 0.07 واحد درصد افزایش پیدا کرده و به 20.36 درصد رسیده. بالاترین سطح این شاخص در یک ماه.

نرخ سود