به گزارش اکوایران، سه سال پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نقدینگی بانک ها را به شکل مدرن تری تنظیم کند. بازار باز حاصل این تصمیم گیری بود و از آن موقع تا کنون به صورت هفتگی با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با نهادهای مالی سعی می کند تا این هدف را تحقق بخشد. نیت دیگر بانک مرکزی از فعالیت در این داد و ستد دستیابی به نرخ سود هدف است. این نرخ به نوعی با تورم انتظاری بانک مرکزی در ارتباط بوده و از این حیث برای سیاستگذار پولی حائز اهمیت است.

در همین خصوص در نیمه دوم سال گذشته دولت در ده بند سیاست گذاری جهت نجات بورس را تشریح کرد. در مهم ترین بند آن بانک مرکزی را ملزم کرده تا نرخ سود بین بانکی را در سقف 20 درصد نگه دارد. این نهاد نیز با تبعیت از این دستور بسط پول در بازار باز را افزایش داد تا معاملات در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و با پربارتر شدن دست بانک های نیازمند از طریق افت تقاضا نرخ سود بین بانکی را تقلیل دهد.

از سوی دگر نرخ سود بازار باز نیز از مرز 20 درصد پایین آمد تا به تبعیت آن نرخ بهره نیز افت پیدا کند.

سال جدید اما این برنامه تغییر پیدا کرد. هدفگذاری در راستای قبض پول از بانک ها بوده و به همین دلیل تزریق بازار باز سیری کاهشی را در هر هفته ثبت کرد. به موازات این کاهش نرخ سود بازار باز نیز رشد پیدا کرده و اکنون دوباره به سطح بالایی دست پیدا کرده است.

بازار باز

کمترین بسط شش ماهه پول در بازار باز

به طور کلی در بازار باز، بانک ها باید اوراق خریداری شده در بازار اولیه را به بانک مرکزی عرضه کنند. این نهاد نیز با صلاحدید خود می تواند با هر میزان که بخواهد موافقت کند. در همین رابطه آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به 7 تیر ماه نشان می دهد در مجموع 87 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی عرضه شده که از این میزان 68 درصد آن مورد پذیرش واقع شد. یعنی حدودا 59 هزار و 890 میلیارد تومان. بررسی روند این شاخص در بازار باز نشان می دهد در این مدت بسط نقدینگی روندی نزولی داشته و در این هفته در پایین ترین حد خود از ابتدای دی ماه سال گذشته تاکنون قرار گرفته است.

توافق 68 درصدی اوراق در بازار باز نشان می دهد همچنان نیاز بانک ها در سطح 90 همتی است اما سیاست بانک مرکزی در خصوص رشد عملیات بازار باز تغییر کرده است. به عبارت دیگر کاهش تزریق پول در بازار باز به معنای آن است که بانک مرکزی سعی دارد تا تزریق پول در بانک ها را کاهش دهد و از هدف 20 درصدی سقف نرخ سود در بازار بین بانکی فاصله گرفته است. درهمین رابطه نرخ سود در بازار باز را نیز ارتقا داده است.

رکوردزنی نرخ سود دربازار بین بانکی

در هفته اول تیرماه بانک مرکزی نرخ سود اوراق بدهی دولتی را برابر با 19.8 درصد اعلام کرد. این نرخ نسبت به هفته گذشته 0.3 واحد درصد افزایش پیدا کرده و به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید.

این افزایش درنرخ سود به نوعی هزینه وام گیری بانک ها دراین بازار به شمار آمده که بیشترین میزان در این تاریخ به شمار می آید.

بازار باز