پس از فرمان دولت در راستای نجات بورس در خصوص کاهش نرخ بهره و دستور سقف 20 درصدی در این شاخص، بانک مرکزی معاملات بازار باز را افزایش داده و نرخ سود این بازار را هم کاهشی کرد تا به نوعی نرخ بهره را کنترل کند. به طور کلی بانک مرکزی در هر هفته دوبازار را برای دست یابی به دوهدف مهم برگزار می کند. بازار باز و بازار بین بانکی.

زمانی که در ابتدای مرداد ماه این نهاد تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت نرخ سود در بازار باز را نیز کاهشی کرد و 1.5 واحد درصد تقلیل داد. اکنون اما آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی احتمال تغییر در سیاست برگزاری بازار را در این هفته داده است.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند عملیات بازار باز در هفته اخیر ثابت مانده اما نرخ سود در این بازار صعودی شده است. در این معاملات بانک ها از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود در این بانک ها بسط پول می کند. هر چه نرخ سود در این بازار بالاتر باشد هزینه استقراض بانک ها نیز رشد بیشتری خواهد داشت.

ثبت 70 هزار میلیارد تومان تزریق پول در بانک ها

در هفته پایانی مرداد ماه مجموع استقراض پول بانک ها از بانک مرکزی در سطح 70 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته است.

این در حالی است که نیاز بانک ها به پول همچنان در سطح بالایی قرار داشته است. بده بستان بانک ها و بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق در این بازار همراه است. به این معنا که بانک های نیازمند با فروش اوراق خود به بانک مرکزی از این نهاد، استقراض پول می کنند.

این دادو ستد البته توام با نرخ سود و تاریخ سررسیدی است که بانک ها باید در زمان معلوم شده دوباره هزینه قرض شده را با خرید دوباره اوراق به بانک مرکزی عودت دهند. این نرخ که در هفته های متوالی روندی نزولی را در پیش گرفته بود اکنون دوباره صعودی شده و با 0.3 واحد درصد رشد به 20.3 درصد رسیده که بالاترین سطح را از هفته پایانی تیر ماه تاکنون داشته است.  

این در حالی است که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود در بازار باز را در ابتدای مرداد ماه به کف 20 درصد رسانده بود.

در مقابل اما در بازار شبانه روند تزریق نقدینگی در بانک ها مسیری فزاینده داشته است.

رشد اعتبارات قاعده مند در پایان مرداد ماه

در بازار شبانه اما دادوستد میان بانک های دارای مازاد و بانک های دارای کسری بوده و تاریخ سررسیدی کوتاه مدت دارد. به نوعی این معاملات در جهت برطرف کردن نیاز فوری نهادهای مالی بوده و نرخ سود بین بانکی در این بده بستان به دست می آید.

بررسی معاملات هفته اخیر نشان می دهد در هفته منتهی به 24 مرداد ماه اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی برابر با 25 هزار و 530 میلیارد تومان ثبت شده و تقریبا 9 هزار و 500 میلیارد تومان بیشتر از هفته قبل بوده است.