به گزارش اکوایران؛ با توجه به سوابق محتشمی پور در بورس کالا می توان پیش بینی کرد، از این پس شاهد تغییر در اولویت های بخش معدن خواهیم بود و به این طریق بازار به یکی از اولویت های این وزارتخانه تبدیل  و یکی از مشکلات بخش معدن برطرف خواهد شد. به گفته فعالان بخش معدن قیمت گذاری دستوری همواره یکی از چالش های بزرگ این بخش محسوب می شده . حال با توجه به تغییر رویکرد جدید وزارت صمت و انتصاب جدید، فعالان این بخش امیدوار شده اند که با حذف قیمت گذاری دستوری عرضه و تقاضا به مبنای برای تعیین قیمت گذاری تبدیل شود و  امکان دستیابی به بازار آزاد فراهم شود. همچنین فعالان بخش معدن با توجه به سوابق بورسی محتشمی پور به تغییر روش دستوری در قیمت گذاری امیدوارند و به این نکته تاکید می کند که سوابق کاری وی نشان می دهد که نگاه مثبتی به بازار آزاد و ایجاد تغییر در روش قیمت گذاری دارد.  

 با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی این سوال مطرح می شود که تغییر نام معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از یک سو و پیش بینی چهار برنامه جدید برای این بخش  به چه منظور صورت گرفته و از سوی دیگر برنامه های پیش بینی شده برای معاون جدید، بخش معدن را به چه سمت و سویی هدایت می کند.

 فاطمی امین در مراسم معارفه محتشمی پور چهار ماموریت شامل «تمرکز بر مواد پیشرفته»، «صنایع منبع پایه»، «فناوری های نوین» و «بازار» را به عنوان سرفصل های برنامه ای معدنی این وزارتخانه اعلام کرد. چهار برنامه ای که به گفته فعالان این بخش اجرایی کردن آنها می تواند دورنمایی به تولیدکنندگان این بخش دهد. از سوی دیگر پیش از این بازار در بخش معدن گم شده بود و توجهی به این بخش نمی شد، اما با توجه به ماموریت های اعلام شده این امکان به وجود آمده تا تولیدکننده بتواند در کنار زنجیره تولید دورنمایی از وضعیت بازار هم داشته باشد و با توجه به این دورنما نسبت به نیاز بازار دست به تولید بزند.

 از سوی دیگر فاطمی امین ماموریتی هم برای قیمت گذاری مواد معدنی در نظر گرفته و بر این نکته تاکید کرده که «با تعریف قواعد و سازوکار در این بخش باید یک بازار خود تنظیم و با حداقل مداخله بیرونی ایجاد کنیم و این مأموریت جدید با تمرکز ویژه بر سازوکار بورس و مدیریت کنترل بازار مبتنی بر بورس است». اظهار نظری که در ابتدای امر با شبهاتی مواجه شد.  شبهانی که در خصوص آنها محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران می گوید: با توجه به برنامه های جدید در حال حاضر نگاه به سمت بازار بدون دخالت در قیمت گذاری حاکم شده و با این شرایط دخالتی در قیمت گذاری در بازار صورت نخواهد گرفت. خواسته ای که فعالان بخش معدن سالها بر سر رسیدن به آن تلاش کرده بودند. از سوی دیگر با توجه به برنامه در نظر گرفته شده این امکان به وجود خواهد آمد که تولیدکننده بتواند از زمان اکتشاف تا رسیدن محصول به بازار را پیش بینی کند.  

به گفته بهرامن در برنامه های معاونت معادن و فراوری مواد از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید دیده شده این به معنی آن است که چشم انداز بازار برای تولیدکننده روشن خواهد بود؛ این در حالی که در دوره های قبل تنها بخشی از زنجیره مورد توجه قرار داشت که به بخش تولید مربوط می شد و امکان ارزیابی بازار برای تولیدکننده وجود نداشت.

بهرامن با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان روی کار آمدن تحلیلی از برآیند فعالیت بخش های مختلف گرد آوری کردند و در خصوص بخش معدن با توجه به ارزیابی های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که این بخش نیازمند برنامه توسعه گرا است گفت: این به معنی آن است که با اجرای برنامه های توسعه ای می توانیم متناسب با برنامه سایر کشورها پیش بریم و در غیر این صورت از سایر کشورها عقب خواهیم بود. این امر در برنامه های معاونت معاونت معادن و فراوری مواد این وزارتخانه دیده شده است. 

تغییر نگاه سنتی

اما در خصوص اینکه چرا معاون بخش معدن از بورس کالا انتخاب شده و این انتخاب چه تاثیری بر بخش معدن خواهد داشت  بهرامن می گوید: این انتخاب نشان می دهد که نگاه در کل زنجیره بخش معدن با نقطه نظرات جدید همراه است، پیش از این بخش معدن در وزارت صمت به صورت سنتی اداره می شد و نگاههای جدیدی در آن وجود نداشت، اما در حال حاضر بخش معدن با نگاههای جدید روبرو شده و تمام محصولات معدنی مورد توجه قرار گرفته اند و مانند گذشته نگاه این بخش به رشته های خاص معطوف نمی شود.

بهرامن در ادامه به نشستی که فعالان بخش معدن با محتشمی پور داشته اند اشاره کرده و می گوید: در این نشست مشکلات بخش معدن با معاونت معاونت معادن و فراوری مواد در میان گذاشته شد و به این نکته اشاره شد که بخش معدن یک پیشران محسوب می شود و باید نگاه کلان به این بخش داشت. 

بهرامن افزود: در این نشست این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که با توجه به شرایطی که برای بخش معدن و با توجه به نیازی که دنیا به مواد معدنی دارد، شاهد افزایش نیاز دنیا به مواد معدنی هستیم و ایران برای اینکه سهمی از نیاز جهانی بازار داشته باشد، باید با توجه به پتانسیلی دارد حضور خود را در بازارهای جهانی پرنگ کند.