برنامه تقاطع

چهارمین تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور موضوع محوری این قسمت از برنامه «تقاطع» است. حمیده زرآبادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت تلفنی میهمان برنامه است و درباره جزئیات این طرح توضیح می‌دهد. به گفته خانم زرآبادی کل فرآیند زنجیره تولید خودرو ازجمله تأمین مواد اولیه، مشکلات قطعه سازان و خدمات پس از فروش موردبررسی قرار می‌گیرد.

بررسی طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور موضوع محوری این قسمت از برنامه «تقاطع» است. حمیده زرآبادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به‌صورت تلفنی میهمان برنامه است و درباره جزئیات این طرح توضیح می‌دهد. به گفته خانم زرآبادی کل فرآیند زنجیره تولید خودرو ازجمله تأمین مواد اولیه، مشکلات قطعه سازان و خدمات پس از فروش موردبررسی قرار می‌گیرد.

خانم زرآبادی معتقد است این طرح به معنای مچ‌گیری و ایجاد مشکل برای این صنعت نیست اما گلوگاه‌های ایجاد رانت و فساد باید شناسایی و با آن‌ها برخورد شود. به نظر او مهم‌تر از برخورد با متخلفان برخورد با مسیر تخلف و مسدود شدن این مسیرها و بسترهای ایجاد فساد است.

بررسی اوضاع بازار خودرو کشور و تشریح شرایط جدید پیش‌فروش خودروها توسط ایران‌خودرو و سایپا هم بخش دیگر برنامه است. به نظر علیرضا پورحسنی افزایش قیمت اخیر خودروها روی خودروهای زیر 100 میلیون تومان تولید داخل اتفاق افتاده است و با توجه به عرضه خودرو توسط خودروسازان و آرامش بازار ارز و سکه این موضوع قابل‌تأمل است. به نظر این فعال بازار خودرو  با توجه به عرضه‌ها قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها دوباره سیر نزولی بگیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد