نادر نوربخش، پژوهشگر مسائل اروپا در این خصوص گفت مهمترین نگرانی مردم کشورهایی مانند هلند که به احزاب راست رادیکال رای می‌دهند به نگرانی‌های فرهنگی و هویتی ورود مهاجران و پناهجویان مربوط می‌شود. البته نوربخش روند جهانی شدن را نیز در این قضیه دخیل دانست و توضیح داد:« روند جهانی‌شدن یک سری بازنده و یک سری برنده داشت که بازندگان اغلب در شهرهای کوچک هستند. همچنین این بازندگان شامل طبقات کارگری با تحصیلات کمتر هستند که از احزاب اصلی ناراضی هستند و به راست رادیکال گرایش پیدا می‌کنند.»

کارشناس مسائل اروپا تاکید کرد که در هلند برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم، حزبی مقام اول را بدست آورده که نه راست میانه است نه چپ میانه. زیرا بسیاری از رای‌دهندگان معتقد هستند که این احزاب مدت‌ها قدرت را در اختیار داشتند اما کاری از پیش نبردند.