نوربخش درباره چشم‌انداز موج راست‌گرایی در اروپا توضیح داد: «در سال‌های آینده احتمالا شاهد ادامه رشد جریان راست‌گرا در اروپا خواهیم بود و مباحثی مانند مرزها و ملی‌گرایی نیز بیشتر برجسته می‌شود.»

به گفته این کارشناس، همچنین نهادهای فراملی مانند اتحادیه اروپا در این روند تضعیف می‌شوند و احتمالا کشورهای اروپایی به نظام وستفالیایی که در آن کشورها حرف اول را می‌زنند بازخواهند گشت.