وفی با ارائه تجربیات و دانش تخصصی خود، به حاضران در انتخاب پروژه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرچالش یاری رساند. همچنین در ادامه سخنرانی خود به تفاوت میان داشتن یک مهارت خاص و تحلیلگر آن حوزه بودن پرداخت.

به اعتقاد وفی در بازار رمزارز باید آدم‌های درست را تشخیص داد چرا که افراد زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند که ممکن هم همه آنها افراد تسهیل‌کننده راه ما نباشند.

نسخه کامل در سایت اکوایران