۲۵ خرداد ۱۳۷۴؛ شرکت‌های آمریکایی برای خرید نفت خام ایران اقدام کردند. آمریکا واردات نفت خود از ایران را در یکماه دو برابر افزایش داد.

۱۸ خرداد ۱۳۸۴؛ توافق بلندمدت ژاپن برای خرید نفت خام از ایران. شرکت‌های نفتی ژاپن برای خرید نفت خام، معاملات بلندمدت و مستقیم به توافق رسیدند.