.

لزوم حمایت از نسل جدید استارتاپ‌ها و فناوری نوین

کمتر به مشکلات بخش خصوصی اشاره شده است