.

 در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کردیم

 ارز ترجیحی نباید حذف شود، اما رانت آن باید کنترل شود

مصمم هستم در نرخ ارز و ناترازی‌ها ثبات ایجاد کنم

تکلیف دولت با نرخ ارز باید مشخص شود که دستوری است یا خیر