به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آمار شاخص بهای تولیدکننده را تا بهمن 1402 منتشر کرد. این شاخص میانگینی از قیمت‌ها بلافاصله پس از تولید را نشان می‌دهد و رشد آن تورم تولیدکننده است که می‌تواند یک پیش‌بینی از تورم مصرف‌کننده ارائه دهد.

 یکی از بخش‌های مهم خدمات بخش هتل و رستوران است؛ بخشی که تورم آن شاید بیش از بخش‌های دیگر در زندگی روزمره مردم حس شود. تورم تولیدکننده این بخش در بهمن 1402 در مقیاس ماهانه برابر با 1.8 درصد و در مقیاس نقطه به نقطه برابر با 57.3 درصد بوده و در هر دو مقیاس دومین زیربخش خدمات با بیشترین نرخ تورم بوده است.

 در این گزارش روند تورم تولیدکننده ماهانه و نقطه به نقطه هتل و رستوران از ابتدای سال 1397 بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد در سال 1402 تورم ماهانه بخش هتل و رستوران رو به کاهش و تورم نقطه به نقطه آن نیز روندی کم‌نوسان داشته است. بنابراین می‌توان گفت در این سال شوک قیمتی شدیدی به این بخش وارد نشده و از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

 با این حال با توجه به روند فصلی در دو سال گذشته و رشد تورم در فصل بهار، شاید بتوان افزایش تورم تولیدکننده هتل و رستوران را در بهار سال آتی پیش‌بینی کرد. 

افت تورم ماهانه هتل و رستوران در سال 1402

 تورم ماهانه تولدکننده بخش هتل و رستوران یعنی تغییرات ماهانه قیمت‌های تولید در این بخش در بهمن 1402 به 1.8 درصد رسید. تورم تولیدکننده شاخصی است که می‌تواند تورم مصرف‌کننده را پیش‌بینی کند، زیرا تورم هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد و با افزایش هزینه‌های تولید قیمت کالا یا خدماتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز بیشتر می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در بهمن این سال هزینه‌های تولید 1.8 درصد نسبت به دی ماه افزایش یافته است.

 روند تورم ماهانه هتل و رستوران نشان می‌دهد که تورم ماهانه این بخش از ابتدای سال جاری در اغلب ماه‌ها کاهشی بوده است، به طوری که از 8.66 درصد در اردیبهشت ماه به مقدار 6.8 واحد درصد افت کرده و به 1.8 درصد در بهمن رسیده که کمترین نرخ تورم ماهانه از خرداد 1399 بوده است.

 نگاهی بلندمدت‌تر نیز حاکی از این است که رکورد تورم این بخش از ابتدای سال 1397 برابر با 20.6 درصد مربوط به خرداد 1401 بوده است. علت مهم افزایش بیش از 20 درصدی قیمت‌ تولیدکننده در این ماه می‌تواند حذف ارز تدریجی باشد که در پی آن شوک تورمی شدیدی گریبان اقتصاد و به ویژه مواد غذایی را گرفت و از آنجا که زیربخش هتل و رستوران رابطه تنگاتنگی با مواد غذایی دارد، می‌توان اثر آن را به وضوح در این بخش مشاهده کرد.

 تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که تولیدکنندگان هتل و رستوران تورم بالا اما باثباتی را از ابتدای 1402 تجربه کرده‌اند.

021212

ثبات تورم نقطه به نقطه هتل و رستوران در سال 1402

 تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هتل و رستوران به معنای تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل در بهمن سال جاری برابر با 57.3 درصد ثبت شده که کمترین نرخ تورم از اردیبهشت 1401 بوده است. تورم تولیدکننده این بخش از ابتدای تابستان سال 1402 شرایط نسبتا باثباتی را تجربه کرده و حدود 60 درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت ارائه‌دهندگان خدمات هتل و رستوران از ابتدای تابستان یک شرایط تورمی پایدار را تجربه کرده‌اند.

 بررسی روند 6 سال گذشته نشان می‌دهد رکورد تورم نقطه به نقطه بخش هتل و رستوران مربوط به مرداد 1401 برابر با 89.1 درصد بوده است که این تورم نیز پس از جهش تورمی در خرداد این سال به دنبال حذف ارز تدریجی به وجود آمد.

 اما مشاهده تورم تولیدکننده نشان می‌دهد تولیدکنندگان خدمات هتل و رستوران در ماه‌های ابتدایی سال 3 سال اخیر افزایش هزینه‌ زیادی را متحمل شده‌اند. با توجه به این موضوع شاید بتوان سناریوی رشد تورم این بخش در ماه‌های آتی را نیز در نظر گرفت.

021212

رشد تورم تولید هتل و رستوران در بهار 1403؟

 داده‌ها نشان می‌دهند که رکورد سالانه تورم ماهانه تولیدکننده بخش هتل و رستوران از ابتدای سال 1400 در یکی از ماه‌های فصل بهار رخ داده است؛ به طوری که در سال 1400 و 1401 بیشترین تورم ماهانه در خرداد ماه و در سال 1402 بیشترین تورم ماهانه در اردیبهشت ماه ثبت شده است. بنابراین می‌توان گفت که یک روند فصلی در هزینه‌های این بخش وجود دارد.

 بنابراین می‌توان این سناریو را مطرح کرد که اگر این روند ادامه داشته باشد، در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نیز هزینه‌های تولیدکنندگان بخش هتل و رستوران یک جهش نسبی را در کوتاه‌مدت تجربه کند.