جالب آنکه با وجود چنین وضعیتی شهرداری منطقه یک تهران مطابق با آمار منتشر شده در سایت مدعی است که این سرانه برای هرنفر در این منطقه معادل ۳۴ مترمربع است. همین عدد هم ظاهرا بهانه ای برای برخی از مدیران شهری برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه شده است.

اما مهرداد زواره، معمار و استاد دانشگاه دلیل بالا رفتن عدد این سرانه در سایت شهرداری منطقه یک را توضیح داده است.