او می‌گوید: «کارگری که در مخزن زباله، زباله‌گردی می‌کند، ده میلیون تومان درآمد دارد درحالیکه زباله بیش از ۴۰ میلیون تومان ارزش دارد، اما مافیای زباله‌گردی این زباله را ده میلیون تومان می‌خرد، یعنی به ازای هر زباله گرد، مافیای زباله‌گرد، سی میلیون تومان کاسبی می‌کند.» او معتقد است که ۶ هزار زباله گرد در تهران وجود دارد و این افراد بیش از ۶ هزار، ۳۰ میلیون تومان ماهانه درآمد دارند.