قسمت دوم: احیای گونه‌های منقرض شده با مهندسی ژنتیک

انقراض، تراژدی تاریخ بشر:

طی قرن‌ها، انسان‌ها با دخالت، گونه‌های بی‌شماری را به ورطه نابودی کشانده‌اند. اما با ظهور مهندسی ژنتیک، امیدی برای بازگشت برخی از این گونه‌ها به زندگی پدیدار شده است.

دانشمندان با استفاده از نمونه‌های دی‌ان‌ای موجود در موزه‌ها یا بقایای حفظ‌شده، می‌توانند به طور بالقوه حیوانات و گیاهان گمشده را بازآفرینی کنند.