به گزارش اکوایران و بر اساس مقاله هاوارد فِرِنچ در پایگاه فارن پالیسی، در طول سال‌های میانی دهه گذشته، من به دقت تحولات بزرگ بالقوه‌ای که در سراسر آسیای شرقی جریان داشت را نظاره کردم. 

در مارس ۲۰۱۴، در تایپه فرود آمده و شاهد یکی از هیجان‌انگیزترین لحظات چیزی بودم که بعداً به جنبش آفتاب‌گردان معروف شد. این جنبش مجموعه‌ای از راه‌پیمایی‌های بزرگ جامعه مدنی و مهم‌تر از همه، جوانانی بود که به خیابان‌ها آماده تا بر حق هویت خود به عنوان تایوانی و دلبستگی آن‌ها به حکومت دموکراتیک تأکید کنند.

مشروح این گزارش را این‌جا بخوانید.