اخباری شنیده می‌شود که ظاهراً شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور مخالف بسته‌های حمایتی گسترده‌تر است که این به ناامیدی بازارها نیز دامن زده است.

علی رضاپور در این قسمت از مارکت تایمز به تحلیل اقتصاد چین و داده‌های مسکن این کشور می‌پردازد که اوضاع مساعدی ندارد.