فد نسبت به وقوع سافت لندینگ خوش‌بین است اما رسیدن به آن هدف آسان نیست؛ چون از طرفی با افزایش قیمت کامودیتی‌ها یا تورم قسمت خدمات ممکن است تورم از کانال ۲ درصد فراتر رود.

یا فشار نرخ‌های بهره بالا به اقتصاد آمریکا فشار آورد و این کشور راوارد رکود کند.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از مارکت تایمز به توضیح مسائلی می‌پردازد که در سال جاری میلادی باید رصد کرد.