این داده‌ها مهم‌ترین آمار تورم است که مسیر فدرال رزرو را مشخص می‌کند. علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به توضیح و بررسی آن می‌پردازد.