او ادامه داد: با انتقال اختیار تعیین قیمت گاز به دولت بسیاری از فعالان بازار سرمایه به تعیین یک قیمت منطقی برای خوراک گاز خوشبین شدند. بعد از آن نیز بحث بود که دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی مبنای نرخ خوراک شود.

به واسطه آن خبر بازار به نمادهای پتروشیمی اقبال نشان داد. اما بعدا ورق برگشت و نرخ ثابت ۷ هزار تومان مطرح شد. سهامداران روی حرف دولت حساب می کنند و طبیعتا چنین وضعی آنها را در تنگنا قرار می دهد.