بعد از وقوع این زلزله حرف و حدیث‌های فراوانی درباره نحوه کمک‌رسانی به قربانیان، عملیات‌ نجات و پیش‌بینی و پیشگیری از آن به میان آمده است.

در اکوایران ببینید: زلزله با پایتخت چه می‌کند؟

در این میان ابزار‌ها و تکنولوژی‌های مختلفی برای کمک به زلزله‌زدگان و پیشگیری از فجایع آینده به کار گرفته شد که در این ویدئو نشان داده شده؛ از پهپاد‌های اسپانیا و کوپرنیک اتحادیه اروپا تا نقشه‌های حرارتی که برای نیرو‌های امداد و نجات ارسال شده‌اند.

این ابزار‌ها چه کمکی به سالم‌سازی مسیر‌ها، نجات قربانیان و پیش‌گیری از تلفات بیشتر خواهند کرد؟