به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور اعلام کرد عرضه گوشت قرمز در آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.

آمارها حاکی از آن است که عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در پایین‌ترین سطح از آذر ماه سال ۹۹ تا آذر ماه سال ۱۴۰۲ قرار گرفته است. به عبارتی می‌توان گفت عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در کمترین میزان خود در ۳۶ ماه اخیر بوده است.

کاهش ادامه‌دار عرضه گوشت در کشور

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، عرضه گوشت قرمز کشور در آذر‌ماه سال جاری به ۳۶ هزار و ۸۲۳ تن رسیده است که این عدد نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه ماهانه گوشت قرمز کشور با تجربه کاهش همراه بوده است. به طوریکه در آبان ماه سال جاری عرضه گوشت قرمز ۳۷ هزار و ۱۴۷ تن بوده که با کاهش حدود ۳۲۴ تنی به ۳۶ هزار و ۸۲۳ تن در آذرماه ماه سال جاری رسیده است.

ارزیابی عرضه گوشت در کشور حاکی از آن است که میزان گوشت قرمز در کشور از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۲ در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. این کاهش که در ماه‌های قبل نیز رخ داده بود همچنان ادامه یافته است. به بیان دیگر آذرماه امسال ششمین ماهی است که به صورت پی‌درپی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور کاهش می‌یابد. به طوریکه رکورد پایین‌ترین عرضه گوشت در ۳۶ ماه گذشته شکسته شده است. باید ببینیم آیا کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور ادامه می‌یابد یا خیر؟

از سوی دیگر این کاهش عرضه در گوشت قرمز اگر با واردات پوشش داده نشود می‌تواند افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های آتی را رقم بزند.

021024

کاهش بیش از ۹ هزار تن از عرضه گوشت گوسفندی در کشتارگاه‌های کشور

بیشترین مصرف آحاد جامعه از گوشت قرمز مربوط به گوشت گوسفندی و گوشت گاوی است. بررسی عرضه گوشت گوشت گوسفندی در کشور گویای آن است که عرضه این گوشت در کشتارگاه‌های کشور از ۲۱ هزار و ۷۸۹ تن در آذر سال گذشته به ۱۲ هزار و ۷۱۱ تن در آذر ماه امسال رسیده است. به عبارتی در یک سال منتهی به آذر امسال ۴۲ درصد از عرضه این گوشت معادل ۹ هزار و ۷۸ تن کاهش یافته است.

همچنین بر اساس این گزارش عرضه گوشت قرمز گاوی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. به طوریکه عرضه گوشت گاو و گوساله از ۲۳ هزار و ۶۲۲ تن در آذر ماه سال گذشته به ۲۰ هزار و ۴۳۶ تن در آذر ماه سال جاری رسیده است. به بیان دیگر می‌توان گفت در این مدت عرضه این گوشت در کشتارگاه‌های کشور حدود ۱۳ درصد معادل با ۱۳ هزار و ۱۸۶ تن ریزش کرده است.

021024