در بازه ای زمانی که شهروند شرکتی زیان ده محسوب میشده تا اکنون که رشد ۷۰ درصدی سود را تجربه میکند، فراز ونشیب های بسیاری را تجربه کرده است و با وجود رقیبان بسیار، همچنان ادامه حیات میدهد.

اما چرا با وجود سود بالا و داشتن مصوبه شورا برای عرضه سهام، این شرکت وارد بورس نشده است؟

تصمیماتی مانند درج قیمت بر روی محصولات، به نفع شفافیت تولید و کیفیت محصولات بوده است یا ضرر آن؟

اتفاقاتی مانند تورم چه تاثیراتی بر عملکرد این فروشگاه زنجیره ای داشته است؟

و در نهایت چرا شهروند در شهرهای دیگر گسترش پیدا نکرده است؟

دکتر داوود قربانیان، مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای شهروند، مهمان این هفته ایران فود، به این سوالات پاسخ میدهد.