به گزارش اکوایران، فاطمه عزیزخانی کارشناس اقتصادی در میزگردی که با عنوان «تعیین دستمزد ۱۴۰۳» در اکوایران برگزار شد، گفت: دستمزد منطقه‌ای در کل دنیا با استقبال نیروی کار مواجه شده و هدف از آن حمایت از نیروی کار است اما در ایران موجی به راه افتاده که دستمزد منطقه‌ای علیه نیروی کار است.

وی افزود: توصیه من به نمایندگان کارگری این است که هزینه معیشت را متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعیین کنند. اگر ما مدافع نیروی کار هستیم باید بدانیم، کارگری که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کند، هزینه معیشت به مراتب بالاتری دارد.

این کارشناس بازار کار معقتد است: رویکرد دستمزد منطقه‌ای اصلا به معنی تعیین مزد، کمتر از حداقل دستمزد نیست.