به گزارش اکوایران، مسعود نیلی اقتصاددان، مبتنی بر شواهد می‌گوید: بر اساس شواهد آماری، در دهه ۹۰ به لحاظ رفاهی، اتفاقات مهی در جامعه رخ داده است.

او در نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد که دیماه ۱۴۰۲ توسط مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد، در ارائه‌ای با موضوع «شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی در ایران» به اتفاقات رفاهی در جامعه از نیمه دهه ۷۰ پرداخت.

این اقتصاددان، معتقد است: مبتنی بر داده‌ها، در دهه ۹۰، هم مقدار مطلق درآمد کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت کرده است.

مسعود نیلی در این نشست، جزئیات داده‌های رفاهی از نیمه دهه ۷۰ تا کنون را تشریح کرده است.