به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی ایران در نه ماهه ابتدایی 1402 حدود 4.5 درصد بوده که در مقایسه با بازه مشابه در 1401 حدود 1 درصد رشد پیدا کرده است. این درحالیست که نقش خدمات و نفت در رقم زدن رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته پررنگ‌‌تر شده و در مقابل بخش کشاورزی و صنایع و معادن سهم کمتری در رشد 1402 نسبت به 1401 داشته‌اند.

خدمات، اصلی‌ترین عامل رشد اقتصاد در 9 ماهه 1402

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصاد ایران طی 9 ماهه ابتدایی سال جاری حدود 4.5 درصد بوده که در مقایسه با رشد 3.6 درصدی نه ماهه ابتدایی 1401، با افزایش مواجه بوده است. در این میان بخش‌های مختلف تولیدی هرکدام سهم متفاوتی از رشد 4.5 درصدی از ابتدای سال تا پاییز داشته‌اند. 

مشاهده می‌شود در بازه زمانی مورد بررسی، خدمات بالاترین سهم را در رشد اقتصاد ایران به اندازه 2.2 واحد درصد رقم زده است. در مقام دوم نفت بیشترین سهم از رشد اقتصادی 9 ماهه 1402 را با 1.3 واحد درصد رقم زده است و در مقابل، سهم بخش صنعت و معدن از رشد، حدود 0.9 واحد درصد و کشاورزی حدودا 0.1 واحد درصد بوده است. 

به عبارت دیگر از بهار تا پاییز 1402 حدود 49 درصد از رشد 9 ماهه تجربه شده ناشی از رشد بخش خدمات، 29 درصد ناشی از رشد نفت، 20 درصد در اثر رشد صنایع و معادن و تنها 2 درصد در اثر رشد بخش کشاورزی رخ داده است. 

1402122602

تغییر سهم از رشد به نفع خدمات و نفت در 1402

بر اساس آمارها علاوه بر اینکه در سال جاری رشد اقتصادی حدود 0.9 واحد درصد افزایش یافته، نقش بخش‌های مختلف در رشد نیز دچار تغییراتی شده است. آمارها حاکی از آن است که در بازه زمانی مشابه طی 1401 مجموعا 39 درصد از رشد در اثر رشد بخش خدمات بوده است. سپس بخش صنایع و معادن با سهمی 36 درصدی از رشد در مقام دوم اثرگذاری بر رشد اقتصادی قرار گرفته و 19 درصد از رشد نیز تحت تاثیر بیشتر شدن ارزش افزوده در بخش نفت به ثبت رسیده است. همچنین بخش کشاورزی با اثرگذاری 6 درصدی بر رشد، کمترین سهم از رشد اقتصادی را داشته است. 

همانطور که ذکر شد، مشاهده می‌شود در سال جاری نقش خدمات در رشد حدود 10 درصد بیشتر شده است. در مقابل حدود 16 درصد از اثرگذاری بخش صنعت و معدن از رشد کاسته شده و حدود 10 درصد نقش نفت در رقم زدن رشد اقتصادی افزایش یافته است. همچنین داده‌ها حاکی از کاهش 4 درصدی اثرگذاری رشد بخش کشاورزی در رشد کل اقتصاد هستند.