به گزارش اکوایران، وام‌های خرد با ارقام پایین، عموما از سوی بانک‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شبکه بانکی کشور طی 10 ماهه ابتدایی امسال معادل 4 هزار و 308 همت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و خانوارها پرداخت کرده‌ است.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، بیش از 14 میلیون و 33 هزار فقره وام به ارزشی بیش از 4 هزار و 308 همت (به طور میانگین هر وام 307 میلیون تومان) از سوی 29 بانک کشور پرداخت شده است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی از نظر ارزش طی بازه زمانی مورد بررسی با رقم 712 همت مربوط به بانک‌ ملت و کمترین میزان تسهیلات پرداختی نیز به بانک سرمایه تعلق دارد که حدود 1.2 همت است.

از سوی دیگر بیشترین میزان تسهیلات پرداختی از نظر تعداد وام‌ها نیز مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر است، این بانک طی 10 ماهه نخست امسال بیشترین تعداد تسهیلات را در مقایسه با دیگر بانک‌ها پرداخت کرده که معادل دو میلیون و 880 هزار فقره (به ارزش 152 همت) است.

پرداخت وام‌های خرد از کانال بانک‌های قرض‌الحسنه

بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره مورد اشاره وام‌های خرد با ارقام پایین‌تر عموما از سوی بانک‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده و وام‌های درشت نیز توسط یک بانک‌ تخصصی اعطا شده است.

طی دوره مورد بررسی، متوسط میزان هر وام برای کل شبکه بانکی معادل 307 میلیون تومان بوده است؛ اما 16 بانک رقمی بیشتر از میانگین کل را به ثبت رسانده‌اند.

طی این بازه، بیشترین میانگین ارزش هر وام برای بانک توسعه صادارت بیش از دیگر بانک‌ها و معادل 8 میلیارد و 871 میلیون تومان است. این بانک طی 10 ماهه نخست امسال 2290 فقره وام به ارزش 15.7 همت پرداخت کرده است. به بیان دیگر درشت‌ترین وام‌ها از سوی این بانک تخصصی دولتی پرداخت شده است.

در همین راستا بانک‌های اقتصادنوین و کارآفرین نیزهر کدام به ترتیب با میانگین ارزش هر وام برابر با 6.1 و 4.6 میلیارد تومان در رتبه‌های دوم و سوم این لیست قرار دارند.

این در حالی است که خردترین وام‌ها نیز طی این دوره از سوی بانک قرض‌الحسنه مهر پرداخت شده، به طوری که میانگین ارزش هر وام پرداختی در این بانک طی 10 ماهه نخست امسال تنها 53 میلیون تومان بوده است.

photo_2024-02-17_11-27-27