نماد شرکت فولاد شاهرود نیز از کاهش ۵ میلیارد تومانی هزینه گاز خود نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دلیل تغییر نرخ خوراک خبر داده است. به علاوه این شرکت در گزارش صورت سود و زیان شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال جاری عنوان داشته که رقم ۲۲۹ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص شناسایی کرده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره قبل را نشان می‌دهد. این نماد برای شش ماه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۱ رقم ۴۶ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص ثبت کرده بود.

شرکت ماشین سازی اراک نیز در گزارش حسابرسی نشده سالانه خود از درآمد عملیاتی ۲۵۰۸ میلیارد تومانی خود رقم ۴۳۹ میلیارد تومان سود ناخالص و رقم ۲۱۹ میلیارد تومان سود خالص را شناسایی کرده است.