به گزارش اکوایران، در هفته اخیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران تداوم داشت. 

شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه 5 هزار و 188 واحد پایین آمد. شاخص روز دوشنبه 20 هزار و 647 واحد افت کرد و روز سه‌شنبه 7 هزار و 648 واحد ریزش کرد. در روز چهارشنبه نیز شاخص کل 12 هزار و 328 واحد تنزل کرد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 219 هزار و 94 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 33 هزار و 475 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 2 درصد شد. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 12 هزار و 894 واحد پایینتر ایستاد و بازدهی منفی 1.7 درصدی را ثبت کرد.

030219

افت ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 108 هزار و 231 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 88 هزار و 688 میلیارد تومانی هفته پیشین رشد 22 درصدی داشته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 3 هزار و 508 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 935 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 11 درصدی داشته است. 

افزایش نیم درصدی میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 222 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین یک میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 0.5 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 305 میلیارد تومان بود که در روز دوشنبه ثبت شد و کمترین رقم 131 میلیارد تومان بود که در روز ‌‌چهارشنبه ثبت شد. 

ریزش میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 106 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 53 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 33 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 131 میلیارد تومان بود و در روز یک‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که 85 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 84 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز دوشنبه این رقم به 296 میلیارد تومان رسید. در روز سه‌شنبه نیز 148 میلیارد تومان پول حقیقی خارج  شد. 

 در آخرین روز معاملاتی هفته نیز پول حقیقی خارج شد که ارزش آن 50 میلیارد تومان بود.

در مجموع کل هفته 578 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 144 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 11 درصد افزایش یافته است.