به نظر می‌رسد وزارت صمت در دوره جدید، به جای اتکا صرف به واردات برای تنظیم بازار، اولویت را به واردات خودروهای برقی اختصاص داده است.

این رویکرد جدید، با وجود نگرانی‌هایی در خصوص تامین زیرساخت‌های لازم برای این نوع خودروها، از سوی حسن کریمی‌سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.