سید مهدی طبیب‌زاده،رئیس اتاق کرمان نیز در مورد وضعیت تجارت در این استان گفت: در حال حاضر صادرات کالاها از کرمان حدود ۲.۷ میلیارد دلار تا ۳ میلیارد دلار است. او افزود: اما ما به دنبال تجارت ۱۰ میلیاردی هستیم با صادرات ۴۰ کالا به ۵۰ بازار .