به گزارش اکو ایران، بررسی وضعیت تولید خانواده تارا نشان می دهد ایران خودروی ها تا پایان بهمن سال گذشته به نسبت مدت مشابه سال 1401 تولید تارا را بیش از 90 درصد رشد داده اند.

آن طور که صورت های مالی آبی های جاده مخصوص نشان می دهد این خودروساز در پایان دومین ماه از زمستان 1401 در مجموع حدود 23 هزار و 500 دستگاه تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. تولید تارا در پایان بهمن 1402 به حول و حوش 44 هزار و 900 دستگاه بالغ شد. بنابراین شاهد هستیم تیراژ تولید تارا نزدیک به 21 هزار و 350 رشد را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بررسی روند تولید 11 ماهه تارا نشان می دهد بیشترین تولید تارا در بهمن سال گذشته رقم خورده و آبی ها جاده مخصوص طی یک ماه بیش از 6 هزار و 150 دستگاه تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کردند.

تارا

روند فروش تارا نیز از رشد خبر می دهد.  خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص تا پایان بهمن 1402 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1401 فروش تارا نزدیک به 102 درصد افزایش داده است. آبی های جاده مخصوص در تا پایان یازدهمین ماه از سال 1401 حول و حوش 22 هزار دستگاه تارا را برای متقاضیان فاکتور کردند. این خودروساز در پایان دومین ماه از زمستان 1402 بیش از 44 هزار و 600 دستگاه انواع تارا فروختند. بنابراین شاهد افزایش فروش نزدیک به 22 هزار و 600 دستگاهی تارا در بازه زمانی یاد شده هستیم.

مطالعه روند فروش تارا در یازده ماهه 1402 نشان می دهد ایران خودرویی ها در آبان حدود 6 هزار و 600 دستگاه تارا را برای متقاضیان فاکتور کردند.

ایران خودرو در اواخر مهر سال گذشته برای هشت محصول خود قیمت های جدید دریافت کرد. در میان محصولات جدید ایران خودرو شاهد حضور دو عضو خانواده تارا نیز هستیم. ایران خودرویی ها برنامه ریزی کردند تا به جای تارا V1 (تارا با گیربکس دستی)، تارا V1 P را تولید کنند. این خودروساز همچنین قصد دارد تا تارا V4 LX را جایگزین تارا V2 (تارا با گیربکس اتوماتیک) کند.

تارا

 براساس اطلاعات منتشر شده قیمت تارا V1 P با گیربکس 6 سرعته دستی حول و حوش 580 میلیون تومان در کارخانه است. قیمت دیگر عضو خانواده تارا یعنی تارا V4 LX با گیربکس اتوماتیک نیز حوالی 680 میلیون تومان خواهد بود. تغییر ریل در تولید خانواده تارا در سال 1403 این امکان را فراهم می کند تا ایران خودرویی ها اگر نتوانند زیان تولید خود را در تولید این خانواده خودرویی به طور کامل بر طرف کنند، بتوانند آن را کاهش دهند. اما اینکه بازار چه استقبالی از این تغییر مسیر در تولید خانواده تارا کند را باید در ادامه سال جاری دید. ایران خودرویی ها امیدوارند این اتفاق بتوانند به بهبود وضعیت مالی آنها کمک کند.