به گزارش اکوایران، اکونومیست به مقوله مهاجرت روس‌ها پس از آغاز جنگ با اوکراین پرداخته و براساس آمار و ارقام توضیح داده که چه تعداد از روس‌ها خاک کشور خود را ترک کرده‌اند.

نسیم بنایی از گزارش اکونومیست در این زمینه می‌گوید.