بهروز شیخ رودی، کارشناس اقتصاد شهری در گفت‌وگو با اکوایران، به نقد این بدعت شهرداری می‌پردازد.

این اقدام که مغایر با قانون و وظایف ذاتی شهرداری است، می‌تواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد.